GO!GO!マリン ミラクルバケーションで、V入賞時の音がいつもと異なると、保留内で大当たりを獲得することができる。
v入賞音変化(GOマリミラクル)
(C)SANYOBUSSAN CO.,LTD.